Monday, January 22, 2007

Kaos!

Kaos är det rådande. Kaos är Världen. Kaos är blivandet och döden. Kaos är Vi. Vårt behov av ”ordning” är ett brott mot detta. Ordning är dominerande och härskande. Ordningen söker herravälde - ty det ligger i hennes natur – men kan aldrig bli mer än en tunn, lättkrackelerad hinna på Kaosets bråddjupa vildhet.

Här i väst (i de judeo-kristna traditionerna) förknippar vi ordningen med gud och Kaos med djävulen, med det onda, det dåliga. Det är således gott att lägga band på sig, att hämma sig, att söka härska och att härskas över. Även om vi nu för tiden inte är så värstans religiösa av oss så känns mönstret igen: Ordning är, kanske inte gud men i alla fall bra och Kaos är dåligt. Att vara bekväm, som ”folk är mest” och tam premieras långt mer än att följa sitt hjärtas orationella impulser. Närmare bestämt har vårt samhälle inga som helst metoder att handskas med såna individer (utom möjligtvis metoden att försöka behärska dessa och radera det unika och vilda hos dem). Att tillåta en människa att vara ärligt unik vore det samma som att låta djävulen sitta med i kyrkan. För om folk lyssnade till kaoset inom sig som säger dem vilket liv de verkligen vill leva istället för att lyssna så mycket till tv, radio, veckopress och annan skitkultur då skulle antagligen en hel del av det vi kallar tillväxtsamhället avstanna. Kaos sätter nämligen Friheten högre än tryggheten.

- Men vi kan ju inte kasta oss rakt in i Kaos, kanske du tänker. Nej det kanske vi inte ska heller, men jag tror att en hel del av nycklarna från den kringspridda knippan med lösningar på människans problem ligger här.
Jag ville undvika begreppen ”det Vilda” och ”civilisation” i den här texten men det är naturligtvis vad detta handlar om: Kaos/det Vilda kontra ordning/civilisation. Om vi vill rädda med oss vissa (bra) bitar av vår civilisation in i den nya tid som är på väg måste vi, om vi inte vill upprepa dagens problem, tänka efter noga vilka bitar detta ska vara. För vårt civilisatoriska kultur är, mer än något annat samhällsskick som existerat genom historien, baserat på våld och härskande. Med en extrem generalisering skulle man kunna säga att västerlandets tankevärld hålls uppe av två grundstenar där den ena heter Rom och den andra heter kristendom. Vi (inte minst vi svenskar) har Rom´s syn på oss själva som världens ljus; vi har hennes lagar och våldsfixerade kultur. Dessutom har vi kristendomens syn på oss själva som redan förtappade, som förvisade från Eden (de flesta naturfolk har synen att de lever i paradiset just nu), samt den världs-historiskt-religiöst sett ovanliga synen att naturen inte är helig. En syn som, mig veterligt, bara finns i de judeo-kristna religionerna.

Vi måste syna genom sömmarna på vår egen kultur, både för att kunna släppa och ta med.

Johannes von Ordnad Söderqvist

Saturday, January 06, 2007

Regeringen Fredrik, Mac Donaldsförbud och veg-kampanjer!

Jaha nu har vår statsminister gått ut och sagt att det inte är så viktigt att vi i Sverige drar ner på våra utsläpp eftersom de utgör en så liten del av världens totala utsläpp. Det bästa vore istället, enligt Fredrik Reinfeldt, att vi försökte påverka stora länder att minska sina utsläpp. Jo, visst vore det bra om vi lyckades med det, men den sannolikheten är försvinnande liten – ja även sannolikheten att regeringen Reinfeldt kommer lägga någon större möda på det hela. Och även om t.ex. usa till en början skulle lyssna så slutade de nog ganska omgående med det då de märkte att vi inte själva bemödat oss att föregå med gott exempel. Den här sortens taktik kör man med när man vill att frågan ska glömmas bort. Det hela är inget annat än förhalningsretorik! Sverige borde istället tävla med alla andra länder – på alla områden – när det gäller frågan om miljön. Därför tänkte jag nu ge dig Fredrik några tips om hur Sverige kunde bli ett föregångsland värt att lyssna till.

Som tidigare sagts på denna blogg är ett viktigt steg på vägen mot ett hållbart samhälle att regioner blir självförsörjande i största möjliga mån. Därför borde du Fredrik göra det lättare för folk att själva öka sin grad av självhushållning. Mitt förslag, är därför att AMS drar ner på alla sina informationsturnéer, omdesigningar av kontor och blanketter och istället köper upp alla gamla hemman som står tomma och ännu inte styckats av, startar kurser i hantverk och odling och delar ut dessa hemman till de arbetslösa som gått någon av kurserna.

En annan enkel åtgärd som skulle ge ett ganska stort genomslag på miljöfronten är om Sverige förbjöd kedjor som Sibylla, Mac Donalds och Burger King då dessa står för en enorm miljöpåverkan i form av metan- och koldioxidutsläpp, jorderodering, regnskogsavverkning, besprutningsmedels- och konstgödeselanvändning samt långa miljövidriga transporter.

Till sist skulle en landsomfattande kampanj för en mer vegetarisk – eller kanske rent av vegansk – kosthållning inte sitta fel. Jordens odlingsbara ytor räcker inte till längre (de minskar dessutom årligen) och det är idioti att odla kraftfoder till vår vidriga köttframställning på dessa. Köttätandet är ett av våra största problem.

Jaha, tack för mig. Hoppas du fick några uppslag Freddan.

Johannes von Envis Söderqvist