Sunday, June 20, 2010

Skogen

Mycket bra artikel om Skogen.

http://www.pitea-tidningen.se/debatt/artikel.aspx?ArticleId=5431459

Labels: ,