Wednesday, March 24, 2010

Internationell kritik mot svensk gammelskogsavverkning

Idag infogar jag ett pressmeddelande från Skydda Skogen.
Mvh:
Johannes

Pressmeddelande den 24 mars, 2010

Den svenska regeringen äventyrar det europeiska naturarvet när gammelskog
fortsatt avverkas och ambitionsnivån sänks för skogsskydd efter 2010. Det
menar organisationen Skydda Skogen, som får stöd i sin kritik från
Tysklands största miljöorganisation NABU. Tillsammans kräver de krafttag
från regering och skogsnäring för att skydda de svenska gammelskogarna och
andra skogar med höga naturvärden.

Skydda Skogen menar att den miljömålsproposition som igår presenterades av
regeringen öppnar för godtyckliga tolkningar eftersom den saknar tydliga
arealmål för långsiktigt skydd av skog. Organisationen är kritisk till att
regeringen inte verkar vilja skjuta till de pengar som krävs för att nå
det övergripande målet att bevara den biologiska mångfalden till 2020.

- Det är bra att det kortsiktiga målet till 2010 bedöms nås, vilket
betyder att totalt ca 2 procent produktiv skogsmark kan få formellt skydd
nedan fjällskogen, men det berättigar inte en långsammare skyddstakt efter
2010, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Varför väntar
regeringen med att leverera ett nytt arealmål till 2020? Gammelskogar
faller för skördarna nu och det behövs resurser och tydliga mål att arbeta
med för de berörda myndigheterna.

Skogsbruk har bedrivits på större delen av Sveriges produktiva
skogsmarker. De gamla naturskogarna som återstår utgör en viktig del av
Europas sista naturskogar. Sverige har förbundit sig internationellt att
stoppa förlusten av biologisk mångfald och är skyldig att följa EU:s
naturvårdsdirektiv. Trots det är drygt 1 800 skogslevande arter hotade
eller missgynnade i landet.

- Tyskland är en stor importör av svenska skogsprodukter och det är mycket
oroande att den svenska skogsnäringen och regeringen fortfarande tillåter
att gammelskogar avverkas, säger Johannes Enssle, talesperson för
skogsfrågor i NABU. De svenska gammelskogarna, som utgör en ansenlig del
av de kvarvarande naturskogarna i Västeuropa, måste skyddas.

NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union) är Tysklands äldsta och
största medlemsbaserade miljöorganisation. NABU har undertecknat uppropet
”Skydda Sveriges gammelskog”, som initierats av föreningen Skydda Skogen.
Uppropet, som riktar sig till riksdag och regering, har hittills skrivits
under av över 185 forskare, tusentals enskilda personer och 25
organisationer. Kraven är att 20 procent av den totala produktiva
skogsarealen ska skyddas och att regeringen ska anslå de medel som krävs
för att bevara den biologiska mångfalden. Stora arealer skogsmark måste
dessutom restaureras för att nå upp till 20 procent skyddad skogsmark.

- Det är skandalöst att regeringen blundar för forskarvärldens
rekommendationer och demokratiskt fattade miljömål, säger Daniel
Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen. Regeringen för en kontraproduktiv
politik genom att sänka anslaget till skydd av skog, samtidigt som man
vill fördyra reservatsbildning. Dock verkar de övergripande målen för
skogen kvarstå, nu gäller det att detta inte blir ännu en
skrivbordsprodukt.

För mer information:
Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811,
viktor.safve@skyddaskogen.se
Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-810 72 39,
daniel.rutschman@skyddaskogen.se
Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen, 076-7613533,
amanda.tas@skyddaskogen.se

www.skyddaskogen.se

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home